Logopedická depistáž

Logopedická depistáž - včasné vyhledávání logopedických vad u dětí. Tento logopedický screening provede paní PhDr. Petra Bendová, Ph.D., logoped a pedagog, vedoucí SPC pro děti s vadami řeči "Logáček" HK.
Vyšetřeno bude pouze zdravé dítě - bez respiračních příznaků.
Tato služba je pro vás ZDARMA.

Zahájení události:
07.10.2022 08:30

Předpokládaný konec události:
07.10.2022 11:30

Místo konání:
MŠ Malé Výkleky

Google kalendář Windows Live kalendář