Informace k platbám

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PLATBÁM V MŠ pro školní rok 2023 / 2024

ŠKOLNÉ

Podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni hradit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu (školné). Úplata je stanovena vždy na jeden školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna. S výší úplaty jsou rodiče seznámeni nejpozději do 30. června předchozího školního roku.

Děti rok před nástupem do školy a děti s odkladem školní docházky mají vzdělávání bezúplatné.

Pro školní rok 2023/2024 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 460,- Kč/měsíc.

STRAVNÉ

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole. Skládá se z přesnídávky, oběda a odpolední svačiny. Děti jsou na začátku školního roku zařazeny do věkových kategorií podle věku, kterého v jeho průběhu dosáhnou. Děti s odkladem školní docházky jsou zařazeny do kategorie 7 a více let.

Ceny jednotlivých jídel jsou podle kategorií stanoveny takto:

Kategorie 3-6 let        přesnídávka   11,-     oběd    28,-    svačina    10,-     (tj. 49,- Kč)

Kategorie 7 a více      přesnídávka   12,-     oběd    31,-    svačina    10,-     (tj. 53,- Kč)

Stravné se platí formou měsíčních zálohových plateb.

Zálohy jsou měsíčně individuálně vyúčtovány a případné přeplatky jsou plátci bezhotovostně vráceny na jeho účet.

Zálohová platba za stravné činí ve školním roce 2023/2024:

Kategorie 3-6 let         - 1127,- Kč /měsíc 

Kategorie 7 a více      - 1219,- Kč /měsíc  (dítě s odkladem školní docházky).

ZPŮSOB PLACENÍ

Úhrada školného i stravného je možná ve školním roce 2023/2024 pouze bezhotovostním převodem na účet mateřské školy.
Částka se platí vždy měsíc předem a je třeba ji uhradit nejpozději ke dni 25. dne v měsíci.

První platba v srpnu na měsíc září a poslední platba v červnu na měsíc červenec a srpen. 

Číslo účtu Mateřské školy - 2101749546/2010 (FIO banka)


Přidělený variabilní symbol = REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE

Do zprávy pro příjemce uvádějte, prosím, jméno a příjmení dítěte.