O nás

KDE ŠKOLA PŮSOBÍ

Naše MŠ se nachází v Pardubickém kraji uprostřed obce Malé Výkleky.

PRO KOHO JE MŠ URČENA

Pro děti zpravidla od 3 do 6 let z Malých Výklek a obcí z širokého okolí. Naše škola je otevřena i pro děti s handicapem.

CO JE HLAVNÍM CÍLEM ŠKOLY?

Poskytovat předškolní vzdělávání stabilním a plně kvalifikovaným personálem, vytvářet takové podmínky, které rozvíjí tvořivost, radost z poznaného a zároveň zohledňují možnosti, schopnosti a individuální potřeby jednotlivých dětí.

JAKÁ JE FILOZOFIE ŠKOLY – JAKÉ HODNOTY A PRIORITY VYZNÁVÁME?

V naší mateřské škole se snažíme vzájemně si pomáhat, naslouchat a tolerovat jeden druhého, ale i vychovávat děti k toleranci a přátelství k dětem s určitým handicapem bez rozdílu toho, jaký kdo je a jak vypadá; ctít základní mezilidské hodnoty, svobodu a odpovědnost za sebe sama.

V ČEM JE NAŠE SÍLA A VÝHODA VE VZTAHU KE KONKURENCI?

  • jsme malá jednotřídní vesnická škola rodinného typu s vlídným a vstřícným přístupem celého personálu a podnětným prostředím
  • dodržujeme lidové tradice a zvyky v rámci střídání ročních dob
  • máme vlastní, nově zrekonstruovanou, školní jídelnu s moderním vybavením
  • nabízíme pestrý jídelníček se zařazením zdravých a netradičních surovin
  • každodenní pobyt dětí na čerstvém vzduchu za každého počasí je samozřejmostí
  • podporujeme dostatek pohybových aktivit, vedeme děti k fyzické zdatnosti
  • maximálně využíváme okolní krajinu k přímému pozorování a poznávání živé a neživé přírody
  • čteme dětem klasické i moderní pohádky před odpočinkem každý den, nemáme televizi
  • k podpoře školní připravenosti nabízíme pro předškoláky stimulační kurz MAXÍK
  • v oblasti logopedické prevence se zaměřujeme v každodenních jazykových chvilkách na procvičování mluvidel a jednotlivých hlásek