Kritéria přijetí pro šk. rok 2024/2025

KRITÉRIA PŘIJETÍ pro školní rok 2024/2025

V případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, bude ředitelka postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle daných kritérií.

Kritérium

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt ve spádovém  obvodu mateřské školy

10

Věk dítěte  

(dosažený do 31.8.)

5 let věku dítěte (povinné přijetí)

4

 

4 roky věku

3

 

3 roky věku

2

   

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) má vždy přednost dítě, které má v MŠ staršího sourozence a teprve potom má přednost starší dítě před mladším (rozhoduje datum narození).

 

Počet přijatých dětí je ovlivněn volnou kapacitou školy.

 

Informace k přijímání mladších dětí

V případě volné kapacity budou po ukončení přijímacího řízení přijímány i mladší děti tří let věku.

 

V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit

  • pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, které dle zákona vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě