Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých dětí od 1.9.2023

Mateřská škola Malé Výkleky, okres Pardubice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

2023001 Přijímá se

2023008 Přijímá se 

2023010 Přijímá se 


Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2023

Mateřská škola Malé Výkleky, okres Pardubice nepřijala k 1.9.2023 děti evidované pod těmito registračními čísly:

2023020 Nepřijímá se

2023013 Nepřijímá se

2023011 Nepřijímá se

2023012 Nepřijímá se

2023021 Nepřijímá se

2023003 Nepřijímá se

2023019 Nepřijímá se

2023023 Nepřijímá se

2023009 Nepřijímá se

2023014 Nepřijímá se

2023005 Nepřijímá se

2023016 Nepřijímá se

2023004 Nepřijímá se

2023015 Nepřijímá se

2023006 Nepřijímá se

2023022 Nepřijímá se

2023018 Nepřijímá se

2023002 Nepřijímá se

2023007 Nepřijímá se

2023017 Nepřijímá se

2023024 Nepřijímá se


Vyvěšeno dne: 17.5.2023

Kateřina Bogdanová
ředitelka školy