Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých dětí od 1.9.2022

Mateřská škola Malé Výkleky, okres Pardubice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

2022011 Přijímá se od 1.9.2022
2022016 Přijímá se od 1.9.2022
2022023 Přijímá se od 1.9.2022
2022008 Přijímá se od 1.9.2022
2022019 Přijímá se od 1.9.2022
2022014 Přijímá se od 1.9.2022
2022020 Přijímá se od 1.9.2022
2022026 Přijímá se od 1.9.2022
2022010 Přijímá se od 1.9.2022
2022029 Přijímá se od 1.9.2022
2022003 Přijímá se od 1.9.2022                                                                                                                    2022018 Přijímá se od 1.9.2022


Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2022

Mateřská škola Malé Výkleky, okres Pardubice nepřijala k 1.9.2022 děti evidované pod těmito registračními čísly:

2022015 Nepřijímá se
2022004 Nepřijímá se
2022001 Nepřijímá se
2022021 Nepřijímá se
2022007 Nepřijímá se
2022017 Nepřijímá se
2022006 Nepřijímá se
2022009 Nepřijímá se
2022024 Nepřijímá se
2022028 Nepřijímá se
2022027 Nepřijímá se
2022012 Nepřijímá se
2022013 Nepřijímá se
2022025 Nepřijímá se
2022002 Nepřijímá se
2022022 Nepřijímá se                                                                                                                                    2022005 Nepřijímá se


Vyvěšeno dne: 17.5.2022

Kateřina Bogdanová
ředitelka školy