Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých dětí od 1.9.2024

Mateřská škola Malé Výkleky, okres Pardubice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

202400 Přijímá se

 


Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2024

Mateřská škola Malé Výkleky, okres Pardubice nepřijala k 1.9.2024 děti evidované pod těmito registračními čísly:

202400 Nepřijímá se

 


Vyvěšeno dne: 27.5.2024

Kateřina Bogdanová
ředitelka školy