Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2019

 

Mateřská škola Malé Výkleky, okres Pardubice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

2019011         Přijímá se od 1. 9. 2019

2019006         Přijímá se od 1. 9. 2019

2019003         Přijímá se od 1. 9. 2019

2019009         Přijímá se od 1. 9. 2019

2019007         Přijímá se od 1. 9. 2019

2019014         Přijímá se od 1. 9. 2019

2019015         Přijímá se od 1. 9. 2019

2019010         Přijímá se od 1. 9. 2019

2019008         Přijímá se od 1. 9. 2019

 

Vyvěšeno dne: 08. 05. 2019                           Kateřina Bogdanová - ředitelka školy