Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých dětí od 1.9.2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Malé Výkleky, okres Pardubice,
přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

2021001   přijetí

2021005   přijetí

2021013   přijetí

2021018   přijetí

2021023   přijetí

2021024   přijetí

2021025   přijetí

Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Malé Výkleky, okres Pardubice,
nepřijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

2021002   nepřijetí

2021003   nepřijetí

2021004   nepřijetí

2021006   nepřijetí

2021007   nepřijetí

2021008   nepřijetí

2021009   nepřijetí

2021010   nepřijetí

2021011   nepřijetí

2021012   nepřijetí

2021014   nepřijetí

2021015   nepřijetí

2021016   nepřijetí

2021017   nepřijetí

2021019   nepřijetí

2021020   nepřijetí

2021021   nepřijetí

2021022   nepřijetí