Třídní vzdělávací plán pro rok 2022/2023

TVP - V říši obrů

                                                                   V ŘÍŠI OBRŮ


I.  INTEGROVANÝ BLOK – DO ŠKOLKY SE TĚŠÍME, S RADOSTÍ TAM BĚŽÍME

Nabídka témat:   ZÁŘÍ

VČELÍ KRÁLOVSTVÍ

·           JCH – A, E, I, O, U, AU, OU

·           Grafomotorika – 3-4 – volný pohyb, 4-5 – volný pohyb, 5-6 – horní obloučky


II.  INTEGROVANÝ BLOK – BAREVNÝ PODZIM

Nabídka témat:   ŘÍJEN

MRAVENČÍ DŘINA

·         JCH – B, P, M, V

·         Grafomotorika – 3-4 – kývání, 4-5 – vertikální pohyb, 5-6 – dolní obloučky / 14 dní

                                                                                               5-6 – lomená linie / 14 dní


Nabídka témat:   LISTOPAD

NAŠI MALÍ SPOLUBYDLÍCÍ

·           JCH – F, CH, H, N,

·           Grafomotorika – 3-4 – kývání / 14 dní

                                       3-4 – mletí / 14 dní, 4-5 – horizontální pohyb, 5-6 – vlnovky


III.  INTEGROVANÝ BLOK – KOUZELNÁ ZIMA

Nabídka témat:  PROSINEC

NOČNÍ DOBRODRUZI

·           JCH –  D, T, Ň, Ď

·           Grafomotorika  3-4 – mletí, 4-5 – kombinovaný pohyb, 5-6 – ležatá osmička


Nabídka témat:  LEDEN

TŘI KRÁLOVÉ  (projekt do 6.1.)

POZOR NA ŽIHADLA

·         JCH – Ť , BĚ, PĚ, VĚ

·         Grafomotorika 3-4 – mletí, 4-5 – smyčky, 5-6 – mletí


Nabídka témat:  ÚNOR   

BROUČÍ KARNEVAL

·           JCH – G, K, J, 1x vše dohromady

·           Grafomotorika 3-4 – houpání, 4-5 – smyčky / 14 dní

                                                            4-5 – mletí / 14 dní, 5-6 – vinutí


IV.  INTEGROVANÝ BLOK – VOŇAVÉ JARO

Nabídka Témat: BŘEZEN

VČELÍ PŘÍBUZENSTVO

·           JCH – C, S, Z, 1x diferenciace

·           Grafomotorika 3-4 – houpání, 4-5 – mletí, 5-6 – vertikální pohyb přerušovaný / 14 dní

                                                                               5-6 – vertikální pohyb nepřerušovaný / 14 dní


Nabídka Témat: DUBEN

MOTÝLÍ LOUKA 

·         JCH - Č, Š, Ž, 1x diferenciace

·         Grafomotorika 3-4 – houpání / 14 dní

                                  3-4 – vinutí / 14 dní, 4-5 – houpání, 5-6 – horizontální pohyb


Nabídka témat:  KVĚTEN     

ŽIVOT POD VODOU 

·         JCH - CxSxZ - ČxŠxŽ 1x diferenciace, L 2x, R

·         Grafomotorika 3-4 – vinutí, 4-5 – houpání / 14 dní

                                                      4-5 – vinutí / 14 dní, 5-6 – kombinovaný pohyb


V.  INTEGROVANÝ BLOK – ROZMARNÉ LÉTO

Nabídka témat: ČERVEN

ZPÁTKY DO SVĚTA LIDÍ

·         JCH - R 2x, Ř 2x

·         Grafomotorika 3-4 –vinutí, 4-5 – vinutí, 5-6 šikmé čáry


Nabídka témat: ČERVENEC

ŠKOLNÍ SKŘÍTCI

·         JCH Ř    

·         Grafomotorika 3-4 – vinutí, 4-5 – vinutí, 5-6 – šikmé čáry


Vysvětlivky:

Délka tématu = 1 měsíc

JCH = jazyková chvilka / každý týden intenzivní procvičování určité hlásky

Grafomotorika = cviky na uvolnění ruky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.2021 v 15:11