ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ BANKOVNÍHO ÚČTU

Vážení rodiče,

oznamuji Vám tímto změnu bankovního účtu Mateřské školy Malé Výkleky, okres Pardubice, který je nově zřízen u Fio banky, a.s. Pardubice.

Číslo účtu: 2101749546/2010

Starý účet vedený u České spořitelny zaniká dnem 29. 02. 2020.

Děkuji za pochopení a úpravu bankovního spojení.

Kateřina Bogdanová

14.01.2020 v 17:45